DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen.
Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’
kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Ik zal de huisarts blijven informeren over de voortgang van uw klachten, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening:
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, zal er eerst een screening worden uitgevoerd. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Lees meer over de polisvoorwaarden.